Bel ons: +31 6 572 726 72 | E-mail: info@engirams.com

ERTMS

De termen ERTMS en ETCS zijn sterk verwant. Het ETCS (European Train Control System) is een treinbesturingsstandaard die eisen stelt aan automatische treinbeveiligingsapparatuur (ATP) die in de trein is geïnstalleerd voor het toezicht op treinbewegingen en om de trein te stoppen volgens de toegestane snelheid. Het systeem berekent continu de remcurven opdat de trein kan voldoen aan snelheidsplafonds verderop in de rijweg en de trein tijdig voor het einde van de geautoriseerde rijweg tot stilstand komt. Informatie wordt ontvangen van de ETCS-apparatuur langs de baan (van balises dan wel van een radio block center), afhankelijk van het ERTMS Level. De reactie van de bestuurder wordt continu bewaakt en indien nodig wordt de noodrem geactiveerd.

ERTMS is de afkorting van European Rail Traffic Management System. ERTMS is de Europese standaard voor interoperabiliteit. ERTMS maakt het namelijk mogelijk dat een trein die is uitgerust met een ERTMS-boordsysteem van een willekeurige leverancier, op baanvakken rijdt die zijn uitgerust met ERTMS-apparaten van andere leveranciers. Dit houdt ook in dat alle boordapparatuur die in een trein is geïnstalleerd, zich onder dezelfde omstandigheden op precies dezelfde manier kan gedragen. Onze ENGIRAMS-consultants hebben ervaring opgebouwd op het gebied van ETCS en ERTMS voor het realiseren van nieuwe (en gewijzigde) systemen die positief zijn beoordeeld (door Assessment Bodies - AsBo's) en geverifieerd (door Notified Bodies - NoBo's) en geaccepteerd door de spoorwegautoriteit. Onze consultants hebben dit bereikt door:

  • het ontwikkelen van veiligheidsdossiers ('safety cases') waaruit blijkt dat een systeem voldoet aan de gestelde veiligheidsdoelen, en
  • het ontwikkelen van technische dossiers ('technical files') waaruit blijkt dat een systeem voldoet aan de technische specificaties van interoperabiliteit (TSI).

Certificering van spoorvoertuigen

Om toestemming te krijgen voor het gebruik van spoorvoertuigen op de Europese spoorwegen moeten deze gecertificeerd zijn door de spoorwegautoriteiten. Om een ​​dergelijke toestemming te krijgen moet worden aangetoond dat het voertuig en de afzonderlijke onderdelen ervan (zoals assen, remmen enz.) voldoen aan de technische specificaties voor interoperabiliteit (TSI) en aan de nationale regelgeving. Onze ENGIRAMS-consultants hebben ervaring met het opstellen van documentatie om TSI-conformiteit aan te tonen en het opstellen van CSM-REA-gebaseerde risicoanalyses voor nieuwe en aangepaste voertuigen.